Väderkamera

Kamera: Sony SNC-EM602R. Kameran pekar mot 312° (NW = 315°). Youtube-videogalleri av väderkamerans timelapse video.

[sv] Scroll to top