NOAA månadsstatistik (CSV)

NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)

Väderstation Nagus data kan användas fritt så länge informationskällan och webbadressen https://rosti.fi/saa/?lang=sv är nämd.

TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)
DAY,MEAN TEMP,HIGH,TIME,LOW,TIME,HEAT DEG DAYS,COOL DEG DAYS,RAIN,AVG WIND SPEED,HIGH,TIME,DOM DIR
1,23.2,25.9,16:30,21.4,04:00,0,6,0.3,3.2,12.7,16:30,SE
2,23.0,23.6,03:30,22.1,05:00,0,2,0.3,3.0,6.8,04:00,SSE
3,,,,,,,,,,,,
4,,,,,,,,,,,,
5,,,,,,,,,,,,
6,,,,,,,,,,,,
7,,,,,,,,,,,,
8,,,,,,,,,,,,
9,,,,,,,,,,,,
10,,,,,,,,,,,,
11,,,,,,,,,,,,
12,,,,,,,,,,,,
13,,,,,,,,,,,,
14,,,,,,,,,,,,
15,,,,,,,,,,,,
16,,,,,,,,,,,,
17,,,,,,,,,,,,
18,,,,,,,,,,,,
19,,,,,,,,,,,,
20,,,,,,,,,,,,
21,,,,,,,,,,,,
22,,,,,,,,,,,,
23,,,,,,,,,,,,
24,,,,,,,,,,,,
25,,,,,,,,,,,,
26,,,,,,,,,,,,
27,,,,,,,,,,,,
28,,,,,,,,,,,,
29,,,,,,,,,,,,
30,,,,,,,,,,,,
31,,,,,,,,,,,,
[sv] Scroll to top